پروپوزال پیش بینی مصرف برق در مناطق جنوب ایران با استفاده از رویکردهای یادگیری ماشین

۲۵۹,۸۰۰ تومان