پروپوزال پنهان‌نگاری در تصاویر دیجیتال پزشکی با بکارگیری الگوریتم ایمنی مصنوعی

۲۵۶,۷۰۰ تومان