×
  • پروپوزال ارائه سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و الگوریتم کوانتوم ازدحام ذرات در رایانش ابری

    ۲۶۹,۷۰۰ تومان

    پروپوزال ارائه یک روش بهبودیافته جهت مدیریت منابع در دیتاسنترهای رایانش ابری استفاده از الگوریتم فراابتکاری سنجاقک

    ۲۷۲,۰۰۰ تومان
    0