کلان داده یا بیگ دیتا

بیگ دیتا یا کلان داده درواقع اصطلاحی است که برای حجم زیادی از داده‌ها استفاده می‌شود که خیلی سریع و پیچیده هستند و پردازش آنها با استفاده از روش‌های سنتی، سخت و غیرممکن است. به‌طور کلی ما با علم داده، داده‌کاوری، تحلیل داده‌ها و یادگیری ماشین روبه‌رو هستیم. دسترسی و نگهداری حجم زیادی از اطلاعات و داده‌ها برای تحلیل‌هایی بعدی کاری زمان‌بر و پرهزینه است.