پروپوزال ارائه یک مدل مبتنی بر تکنیک مهاجرت سه مرحله ای جهت مهاجرت زنده ماشینهای مجازی در رایانش ابری

۲۶۳,۵۰۰ تومان