پروپوزال ارائه یک رویکرد مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی سنجاقک (DragonFly) جهت زمانبندی وظایف در رایانش ابری

۲۷۱,۲۰۰ تومان