×
 • پروپوزال طراحی یک سیستم پیشنهاد دهنده مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی PSO در اینترنت اشیا (IoT)

  ۲۶۹,۶۰۰ تومان

  پروپوزال ارائه یک مدل ترکیبی مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی PSO و روشهای یادگیری جمعی جهت تشخیص نفوذ در شبکه های اجتماعی

  ۲۶۵,۸۰۰ تومان

  پروپوزال ارائه یک رویکرد مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی PSO جهت طبقه بندی عقاید کاربران

  ۲۷۳,۴۰۰ تومان
  0