پروپوزال تحلیل ​نیازمندیهای نرم افزار با استفاده از آنتولوژی در چارچوب معماری اسکرام

۲۷۱,۲۰۰ تومان