پروپوزال طراحی یک سيستم پیشنهاد دهنده دوست یابی مبتنی بر ترکیب روشهای يادگيري ماشين و پیش بینی لینک

۲۶۸,۸۰۰ تومان