پروپوزال یک رویکرد مبتنی بر ترکیب الگوریتم Growcut و روش های طبقه بندی جهت تشخیص تومور در تصاویر ماموگرافی

۲۶۷,۸۰۰ تومان