×
  • پروژه طبقه بندی تصاویر با استفاده از یادگیری عمیق(Deep Learning) و الگوریتم SVM-پیاده سازی مقاله الزویر

    ۳۹,۰۰۰ تومان ۶۰,۲۸۰ تومان

    طبقه بندی تصاویر با استفاده از یادگیری عمیق(Deep Learning) و الگوریتم شبکه عصبی-پیاده سازی مقاله الزویر

    ۶۳,۴۰۰ تومان
    0