پروژه پیش بینی میزان مصرف انرژِی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم یادگیری عمیق(deep learning) در رپیدماینر

۲۱,۳۵۰ تومان