پروژه پیش بینی قیمت های بورس اوراق بهادار با استفاده از الگوریتم یادگیری عمیق(deep learning) در رپیدماینر

۲۰,۲۰۰ تومان