پروژه (پیش بینی) قیمت اوراق بهادار در بازار بورس با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (C4.5) در رپیدماینر

۶۴,۲۸۰ تومان