پروژه پیش بینی قیمت اوراق بهاداردر بازار بورس با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP) در رپیدماینر

۵۲,۲۸۰ تومان