×
  • پروژه پیش بینی دیتاست نتایج بازی DOTA2 با الگوریتم نایوبیز در متلب

    ۳۴,۸۸۰ تومان

    پروژه پیش بینی دیتاست نتایج بازی DOTA2 با الگوریتم بیزین در متلب

    ۳۳,۰۸۰ تومان
    0