×

پروژه پیش بینی دیتاست نتایج بازی DOTA2 با الگوریتم نایوبیز در متلب

۲۲,۴۰۰ تومان

پروژه پیش بینی دیتاست نتایج بازی DOTA2 با الگوریتم بیزین در متلب

۲۰,۹۰۰ تومان
0