پروژه پیش بینی حملات DARPA با استفاده از الگوریتم یادگیری عمیق(deep learning) در رپیدماینر

۵۰,۹۶۰ تومان