×
 • پروژه پیش بینی بورس اوراق بهادار استانبول با سیستم استنتاج عصبی-فازی (ANFIS) در متلب

  ۵۳,۵۲۰ تومان

  پروژه پیش بینی بورس اوراق بهادار استانبول با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

  ۵۲,۰۸۰ تومان

  پروژه پیش بینی بورس اوراق بهادار استانبول با الگوریتم بیزین در متلب

  ۵۳,۳۶۰ تومان

  پروژه پیش بینی بورس اوراق بهادار استانبول با استفاده از الگوریتم LWL در وکا

  ۵۵,۰۴۰ تومان
  0