×

پروژه پیش بینی آب و هوا با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون (MLP) در وکا

۲۶,۹۰۰ تومان

پروژه پیش بینی آب و هوا با استفاده از الگوریتم ال دابلیو ال (LWL) در وکا

۲۷,۸۰۰ تومان

پروژه پیش بینی آب و هوا با استفاده از الگوریتم آدابوست (ADABOOST) در وکا

۲۶,۷۰۰ تومان
0