×
 • پروژه پیش بینی آب و هوا با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون (MLP) در وکا

  ۳۲,۲۸۰ تومان

  پروژه پیش بینی آب و هوا با استفاده از الگوریتم ال دابلیو ال (LWL) در وکا

  ۳۳,۳۶۰ تومان

  پروژه پیش بینی آب و هوا با استفاده از الگوریتم آدابوست (ADABOOST) در وکا

  ۳۲,۰۴۰ تومان
  0