پروژه پیش بینی آب و هوا با الگوریتم KNN در متلب

۲۹,۰۰۰ تومان ۵۱,۲۴۰ تومان