×
  • پروژه طبقه بندی اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

    ۳۳,۶۱۰ تومان

    پروژه طبقه بندی اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

    ۳۳,۶۱۰ تومان
    0