×

پروژه طبقه بندی اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

۱۹,۷۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

۱۹,۷۰۰ تومان
0