پروژه تشخیص حملات (BotNet) بات نت با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (C4.5) در رپیدماینر

۲۱,۹۰۰ تومان