×

پروژه تشخیص بیماری پارکینسون با الگوریتم بیزین در متلب

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری پارکینسون با استفاده از الگوریتم LWL در وکا

۲۷,۴۰۰ تومان
0