پروژه تشخیص بیماری قلبی با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

۱۹,۹۰۰ تومان