×

پروژه تشخیص بیماری رتینوپاتی دیابتی با سیستم استنتاج عصبی-فازی (ANFIS) در متلب

۲۸,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری رتینوپاتی دیابتی با الگوریتم بیزین در متلب

۲۳,۳۰۰ تومان
0