×

پروژه تشخیص بیماری دیابت با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

۲۲,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری دیابت با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

۲۰,۴۰۰ تومان
0