پروژه تشخیص بیماری تیروئید با استفاده از الگوریتم LWL در وکا

۲۶,۹۰۰ تومان