پروژه تشخیص باروری با الگوریتم بیزین در متلب

۲۳,۹۰۰ تومان