پروژه تشخیص اطلاعات دانش آموزان با استفاده از روش بوستینگ(Boosting) در رپیدماینر

۲۱,۹۰۰ تومان