پروژه تشخیص اطلاعات دانشجویان با استفاده از روش بوستینگ(Boosting) در رپیدماینر

۲۱,۹۰۰ تومان