پروژه انتخاب ویژگی دیتاست گونه های گیاهی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۶,۵۰۰ تومان