پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مهد کودک با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۷۳,۶۸۰ تومان