×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست لرزه خیزی با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۵,۷۲۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست لرزه خیزی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۶۶,۴۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست لرزه خیزی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۷۹,۸۰۰ تومان
  0