پروژه انتخاب ویژگی دیتاست لرزه خیزی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۶,۵۰۰ تومان