×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست سخنرانی پارکینسون با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۶,۰۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست سخنرانی پارکینسون با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۶۹,۴۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست سخنرانی پارکینسون با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۷۵,۸۴۰ تومان
  0