پروژه انتخاب ویژگی دیتاست سخنرانی پارکینسون با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۳,۲۰۰ تومان