×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست دیابت 130 بیمارستان ایالات متحده با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۸,۸۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست دیابت 130 بیمارستان ایالات متحده با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۰,۹۲۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست دیابت 130 بیمارستان ایالات متحده با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۷۴,۸۸۰ تومان
  0