پروژه انتخاب ویژگی دیتاست داده های پروتئینی موش با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۹,۴۰۰ تومان