پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اعتبارات با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۷۰,۴۴۰ تومان