پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اطلاعات شرکت ورشکسته لهستانی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۶,۴۰۰ تومان