×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اطلاعات تجزیه بیولوژیک QSAR با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۶۴,۶۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اطلاعات تجزیه بیولوژیک QSAR با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۶۵,۸۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اطلاعات تجزیه بیولوژیک QSAR با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۶۴,۶۸۰ تومان
  0