پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اطلاعات تجزیه بیولوژیک QSAR با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۵۳,۹۰۰ تومان