پروژه انتخاب ویژگی دیتاست تأیید اعتبار اسکناس با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۷۰,۵۲۰ تومان