پروژه مدیریت منابع ماشین های مجازی در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم DVFS و مجازی سازی در کلودسیم (CloudSim)

۷۴,۳۶۰ تومان