پروپوزال بکارگیری الگوریتم ایمنی مصنوعی جهت پنهان‌نگاری متن در تصاویر دیجیتال حوزه پزشکی

۲۶۴,۸۰۰ تومان