×
 • پروپوزال طراحی یک سیستم پیشنهاد دهنده مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی PSO در اینترنت اشیا (IoT)

  ۲۶۹,۶۰۰ تومان

  پروپوزال بهبود خوشه بندی اسناد با استفاده ازترکیب روشهای فراابتکاری و تخصیص پنهان دیریکله

  ۲۵۸,۶۰۰ تومان

  پروپوزال بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه­ های حسگر بی­ سیم با استفاده از خوشه بندی و منطق فازی

  ۲۶۳,۳۰۰ تومان

  پروپوزال ارائه یک سیستم انتقال ویدئو مبتنی بر نرخ پایین بیت در اینترنت اشیا (IoT)

  ۲۶۱,۲۰۰ تومان

  پروپوزال ارائه یک روش کارامد جهت بهبود مديريت دسترسي کاربران در اپلیکیشن های کاربردي

  ۲۶۵,۳۰۰ تومان

  پروپوزال بهبود تعادل بار و زمانبندی وظایف در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم بهینه سازی جهش قورباغه

  ۲۵۵,۵۰۰ تومان

  پروپوزال تحلیل بازاریابی رسانه ای در شبکه اجتماعی فیسبوک با استفاده از آنالیز پروفایل و ارتباطات کاربران

  ۲۶۳,۴۰۰ تومان

  پروپوزال طراحی یک سیستم پنهان نگاری تصاویر مبتنی بر الگوریتم های گزینش ویژگی

  ۲۶۹,۲۰۰ تومان

  پروپوزال ارائه یک روش کارامد جهت بهبود پیشنهاد دوست در شبکه های اجتماعی با استفاده از رویکرد پیش بینی لینک

  ۲۶۸,۲۰۰ تومان

  پروپوزال مدل سازی اتصال به طول عمر ارزش مشتری (CCLV) جهت بهبود مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از روشهای یادگیری ماشین

  ۲۶۱,۷۰۰ تومان

  پروپوزال ارائه یک مدل فرصت طلبانه جهت بهبود مسیریابی در شبکه‌‌های بین خودرویی مبتنی بر شبکه‌‌های نرم افزار محور (SDN)

  ۲۶۵,۹۰۰ تومان

  پروپوزال کاربرد میکرواستخراج فاز جامد با استفاده از نانو مواد مغناطیسی و نانو کامپوزیت-ها به منظور استخراج و تعیین مقدار ترکیبات دارویی در نمونه¬های زیست محیطی و بیولوژیکی با روش طیف سنجی تحرک یونی

  ۲۶۳,۵۰۰ تومان

  پروپوزال ارائه یک مدل کارامد جهت بهبود آسیب پذیری جدول جریان در شبکه های نرم افزار محور(SDN)

  ۲۵۳,۸۰۰ تومان

  پروپوزال طراحی یک سیستم توصیه گر دوستیابی ترکیبی مبتنی بر روش بیزین و جستجو مکاشفه ای در شبکه های اجتماعی

  ۲۶۷,۴۰۰ تومان

  پروپوزال ارائه یک سیستم توصیه گر ترکیبی مبتنی بر رویکردهای یادگیری ماشین جهت پیش بینی عوارض جانبی داروها

  ۲۶۸,۱۰۰ تومان

  پروپوزال ارائه یک مدل کارآمد جهت تحلیل پروتکل Open Flow در شبکه های کامپیوتری

  ۲۶۳,۵۰۰ تومان

  پروپوزال ارائه یک روش بهینه جهت بهبود دیجیتال کردن پرونده های پزشکی

  ۲۵۷,۷۰۰ تومان

  پروپوزال یک مدل مبتنی بر ترکیب روشهای یادگیری ماشین جهت طبقه بندی مشتریان بانک ملت

  ۲۵۵,۲۰۰ تومان

  پروپوزال ارائه یک سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر قوانین انجمنی و شبکه عصبی جهت تشخیص نفوذ در شبکه های کامپیوتری

  ۲۵۷,۹۰۰ تومان

  پروپوزال ارائه یک مدل مبتنی بر آنتولوژی جهت طبقه بندی اسناد XML

  ۲۵۶,۴۰۰ تومان
  0