×
 • پروپوزال طراحی یک سیستم پیشنهاد دهنده مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی PSO در اینترنت اشیا (IoT)

  ۲۶۹,۶۰۰ تومان

  پروپوزال بهبود خوشه بندی اسناد با استفاده ازترکیب روشهای فراابتکاری و تخصیص پنهان دیریکله

  ۲۵۸,۶۰۰ تومان

  پروپوزال بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه­ های حسگر بی­ سیم با استفاده از خوشه بندی و منطق فازی

  ۲۶۳,۳۰۰ تومان

  پروپوزال ارائه یک سیستم انتقال ویدئو مبتنی بر نرخ پایین بیت در اینترنت اشیا (IoT)

  ۲۶۱,۲۰۰ تومان

  پروپوزال ارائه یک روش کارامد جهت بهبود مديريت دسترسي کاربران در اپلیکیشن های کاربردي

  ۲۶۵,۳۰۰ تومان

  پروپوزال طراحی یک سیستم پنهان نگاری تصاویر مبتنی بر الگوریتم های گزینش ویژگی

  ۲۶۹,۲۰۰ تومان

  پروپوزال ارائه یک روش کارامد جهت بهبود پیشنهاد دوست در شبکه های اجتماعی با استفاده از رویکرد پیش بینی لینک

  ۲۶۸,۲۰۰ تومان

  پروپوزال مدل سازی اتصال به طول عمر ارزش مشتری (CCLV) جهت بهبود مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از روشهای یادگیری ماشین

  ۲۶۱,۷۰۰ تومان

  پروپوزال ارائه یک مدل فرصت طلبانه جهت بهبود مسیریابی در شبکه‌‌های بین خودرویی مبتنی بر شبکه‌‌های نرم افزار محور (SDN)

  ۲۶۵,۹۰۰ تومان

  پروپوزال کاربرد میکرواستخراج فاز جامد با استفاده از نانو مواد مغناطیسی و نانو کامپوزیت-ها به منظور استخراج و تعیین مقدار ترکیبات دارویی در نمونه¬های زیست محیطی و بیولوژیکی با روش طیف سنجی تحرک یونی

  ۲۶۳,۵۰۰ تومان

  پروپوزال ارائه یک سیستم توصیه گر ترکیبی مبتنی بر رویکردهای یادگیری ماشین جهت پیش بینی عوارض جانبی داروها

  ۲۶۸,۱۰۰ تومان

  پروپوزال ارائه یک مدل کارآمد جهت تحلیل پروتکل Open Flow در شبکه های کامپیوتری

  ۲۶۳,۵۰۰ تومان

  پروپوزال یک مدل مبتنی بر ترکیب روشهای یادگیری ماشین جهت طبقه بندی مشتریان بانک ملت

  ۲۵۵,۲۰۰ تومان

  پروپوزال ارائه یک سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر قوانین انجمنی و شبکه عصبی جهت تشخیص نفوذ در شبکه های کامپیوتری

  ۲۵۷,۹۰۰ تومان

  پروپوزال پیش بینی مصرف برق در مناطق جنوب ایران با استفاده از رویکردهای یادگیری ماشین

  ۲۵۹,۸۰۰ تومان

  پروپوزال طراحی یک سيستم پیشنهاد دهنده دوست یابی مبتنی بر ترکیب روشهای يادگيري ماشين و پیش بینی لینک

  ۲۶۸,۸۰۰ تومان

  پروپوزال ارائه یک مدل کارآمد جهت ذخیره سازی امن ویدیو در رایانش ابری

  ۲۷۳,۱۰۰ تومان

  پروپوزال ارائه یک رویکرد مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی سنجاقک (DragonFly) جهت زمانبندی وظایف در رایانش ابری

  ۲۷۱,۲۰۰ تومان

  پروپوزال استفاده از بازاریابی ویروسی مبتنی بر روابط مثبت و منفی جهت حداکثر رساندن تاثیر در رسانه های اجتماعی

  ۲۵۳,۹۰۰ تومان

  پروپوزال ارائه یک مدل مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی ازدحام گربه ها  (CATs) جهت حفظ تعادل بار در ماشین های مجازی در رایانش ابری

  ۲۵۷,۴۰۰ تومان
  0