×
  • پروپوزال طراحی یک سیستم پیشنهاد دهنده مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی PSO در اینترنت اشیا (IoT)

    ۲۶۹,۶۰۰ تومان

    پروپوزال ارائه یک سیستم انتقال ویدئو مبتنی بر نرخ پایین بیت در اینترنت اشیا (IoT)

    ۲۶۱,۲۰۰ تومان
    0