×
 • پروپوزال ارائه یک رویکرد مبتنی بر خوشه بندی جهت کشف تقلب در بانکداری الکترونیک

  ۲۵۸,۹۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات باغ وحش با الگوریتم KNN در متلب

  ۶۳,۲۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های مخمر با الگوریتم KNN در متلب

  ۶۴,۹۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات بیسیم داخلی محلی با الگوریتم KNN در متلب

  ۶۴,۶۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های کیفیت شراب با الگوریتم KNN در متلب

  ۶۴,۶۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های شراب با الگوریتم KNN در متلب

  تومان ۶۴,۰۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده Wilt با الگوریتم KNN در متلب

  ۶۳,۷۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های مشتریان عمده فروشی با الگوریتم KNN در متلب

  ۶۳,۴۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های تمرینات وزنه برداری با الگوریتم KNN در متلب

  ۶۳,۸۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات شبکه فیشینگ با الگوریتم KNN در متلب

  ۶۳,۳۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده ها و حرکات بدن (PUC-Rio) با الگوریتم KNN در متلب

  ۶۲,۰۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده ژنراتور پایگاه داده موج شکل با الگوریتم KNN در متلب

  ۶۴,۵۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های فیزیکی عملکردهای vicon با الگوریتم KNN در متلب

  ۶۳,۱۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات ستون فقرات با الگوریتم KNN در متلب

  ۶۴,۶۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های شناسایی کاربر از فعالیت پیاده روی با الگوریتم KNN در متلب

  ۶۴,۰۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات زمین های پوشش شهری با الگوریتم KNN در متلب

  ۶۳,۷۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های اخبار کانال های تلویزیونی با الگوریتم KNN در متلب

  ۶۳,۴۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات دانش آموزان ترکیه با الگوریتم KNN در متلب

  ۶۲,۱۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های متون ترکی با الگوریتم KNN در متلب

  ۶۱,۰۸۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری تیروئید با الگوریتم KNN در متلب

  ۶۲,۷۶۰ تومان
  0