×
 • پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات باغ وحش با الگوریتم KNN در متلب

  ۵۱,۲۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های مخمر با الگوریتم KNN در متلب

  ۵۲,۹۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات بیسیم داخلی محلی با الگوریتم KNN در متلب

  ۵۲,۶۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های کیفیت شراب با الگوریتم KNN در متلب

  ۵۲,۶۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های شراب با الگوریتم KNN در متلب

  تومان ۵۲,۰۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده Wilt با الگوریتم KNN در متلب

  ۵۱,۷۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های مشتریان عمده فروشی با الگوریتم KNN در متلب

  ۵۱,۴۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های تمرینات وزنه برداری با الگوریتم KNN در متلب

  ۵۱,۸۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات شبکه فیشینگ با الگوریتم KNN در متلب

  ۵۱,۳۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده ها و حرکات بدن (PUC-Rio) با الگوریتم KNN در متلب

  ۵۰,۰۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده ژنراتور پایگاه داده موج شکل با الگوریتم KNN در متلب

  ۵۲,۵۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های فیزیکی عملکردهای vicon با الگوریتم KNN در متلب

  ۵۱,۱۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات ستون فقرات با الگوریتم KNN در متلب

  ۵۲,۶۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های شناسایی کاربر از فعالیت پیاده روی با الگوریتم KNN در متلب

  ۵۲,۰۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات زمین های پوشش شهری با الگوریتم KNN در متلب

  ۵۱,۷۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های اخبار کانال های تلویزیونی با الگوریتم KNN در متلب

  ۵۱,۴۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات دانش آموزان ترکیه با الگوریتم KNN در متلب

  ۵۰,۱۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های متون ترکی با الگوریتم KNN در متلب

  ۴۹,۰۸۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری تیروئید با الگوریتم KNN در متلب

  ۵۰,۷۶۰ تومان

  پروژه تشخیص جراحی قفسه سینه با الگوریتم KNN در متلب

  ۴۹,۳۲۰ تومان
  0