×
 • پروپوزال ارائه یک رویکرد مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی سنجاقک (DragonFly) جهت زمانبندی وظایف در رایانش ابری

  ۲۷۱,۲۰۰ تومان

  پروپوزال ارائه یک روش بهبودیافته جهت مدیریت منابع در دیتاسنترهای رایانش ابری استفاده از الگوریتم فراابتکاری سنجاقک

  ۲۷۲,۰۰۰ تومان

  پروژه زمانبندی وظایف در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم سنجاقک با کلودسیم (CloudSim)

  ۷۰,۲۸۰ تومان
  0