پروژه تشخیص بیماری تیروئید با استفاده از الگوریتم داگینگ (DOGGING) در وکا

۲۶,۰۰۰ تومان