×
  • پروپوزال ارائه یک رویکرد مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی سنجاقک (DragonFly) جهت زمانبندی وظایف در رایانش ابری

    ۲۷۱,۲۰۰ تومان

    پروپوزال استفاده از الگوریتم بهینه سازی سنجاقک جهت زمانبندی وظایف در محاسبات ابر

    ۲۶۵,۴۰۰ تومان
    0