پروپوزال ارائه یک مدل مبتنی بر آنتولوژی جهت طبقه بندی اسناد XML

۲۵۶,۴۰۰ تومان